MISJA I WIZJA

baner kandydata na prezydenta Mariusz Mierzejewski

Szanowni Mieszkańcy Ostrołęki,

Pragnę, w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjne Miasto Ostrołęka, zaprezentować program, który pokazuje kierunki i cele rozwoju Ostrołęki na nadchodzące lata. To nasz program wyborczy, ale też zobowiązania na najbliższe lata.

Wiem, że Ostrołęka ma ogromny potencjał. To miasto pełne ludzi życzliwych, pracowitych i przedsiębiorczych. Wierzymy, że razem możemy je rozwinąć i sprawić, że stanie się jeszcze piękniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.

Reprezentuję Bezpartyjne Miasto Ostrołęka. Jesteśmy środowiskiem zaangażowanych przyjaciół Ostrołęki, dla których dobro miasta zawsze będzie na pierwszym miejscu. Głos na bezpartyjnych kandydatów to stawianie na dobro Ostrołęki. Samorząd to nie miejsce na światopoglądowe czy partyjne spory.

Chcemy, aby Ostrołęka była miastem, w którym każdy czuje się dobrze. Miastem, w którym każdy ma szansę na rozwój i spełnienie swoich marzeń. Nasza "piątka BMO" to program, który zawiera kwestie bezpieczeństwa, inwestycji, dobrej oświaty, pomocy społecznej i sportu. To rozwiązania, które sprawią, że w Ostrołęce będzie żyło się lepiej.

W wyborach samorządowych będę ubiegał się o urząd prezydenta miasta Ostrołęki. 7 kwietnia proszę o państwa głos na mnie w wyborach prezydenckich, a do rady miasta - na kandydatów z listy Bezpartyjne Miasto Ostrołęka.Mariusz Mierzejewski, Kandydat na Prezydenta Miasta Ostrołęki

 


 

1. BEZPIECZEŃSTWO

 • Rozwój miejskiego monitoringu

Monitoring miejski odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Ostrołęki. Kamery rozmieszczone w strategicznych punktach miasta pozwalają na obserwację przestrzeni publicznej i szybką reakcję w przypadku niebezpiecznych zdarzeń. Straż Miejska odnotowuje wykroczenia przy pomocy monitoringu, jest on też pomocny w przypadku wielu innych niebezpiecznych zdarzeń, w tym przestępstw.

Sprawnie funkcjonujący monitoring może uratować życie i zdrowie mieszkańców. W przypadku wypadków drogowych, bójek, kradzieży czy innych nagłych zdarzeń, kamery dostarczają cennych informacji służbom ratunkowym, ułatwiając im szybką i skuteczną interwencję.

Rozbudowa monitoringu miejskiego to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, która przynosi wymierne korzyści. Monitoring to nie tylko prewencja i walka z przestępczością, ale także poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Deklarujemy, że podejmiemy audyt w celu sprawdzenia stanu technicznego wszystkich miejskich kamer, jak również unowocześnienia całego systemu monitoringu. Nie może dochodzić do sytuacji, w której służby mają problem z odczytaniem tablicy rejestracyjnej czy dokładnego wizerunku danej osoby w sytuacji, w której potrzebne jest pilne działanie. Pamiętajmy - bezpieczeństwo jest najważniejsze.

 • Wspieranie Straży Miejskiej

Straż Miejska w Ostrołęce odgrywa znaczącą rolę w systemie bezpieczeństwa miasta. Funkcjonariusze dbają o porządek publiczny, reagują na zagrożenia i potrzeby mieszkańców, a także wspierają inne służby. Ostatnie lata zmieniły postrzeganie ostrołęckich strażników. Z formacji, którą chciano zlikwidować, czemu sprzeciwili się także radni Bezpartyjnego Miasta Ostrołęki, stała się służbą, która jest najbliżej mieszkańców.

Mieszkańcy mogą zgłaszać im problemy i liczyć na pomoc, jak chociażby zimą, gdy strażnicy pomagają uruchamiać samochody przy dużych mrozach. To tylko jeden z przykładów na to, że Straż Miejska w Ostrołęce jest skuteczna w swoich działaniach. Funkcjonariusze regularnie interweniują w przypadku wykroczeń, takich jak zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Strażnicy odnotowują również sukcesy w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości.

Straż Miejska jest ważnym partnerem dla innych służb, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze często wspólnie prowadzą działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego będziemy wspierać Straż Miejską - funkcjonariusze muszą dysponować dobrymi pojazdami i nowoczesnym sprzętem. Będziemy dążyć do tego, by tak było i by mieszkańcy Ostrołęki czuli się w mieście bezpiecznie.

 

2. INWESTYCJE

 • Infrastruktura drogowa - naprawa na bieżąco

Stan nawierzchni wielu ulic w Ostrołęce pozostawia wiele do życzenia. Dziury, koleiny i pęknięcia utrudniają płynną jazdę i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Regularne remonty ulic są niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom komfortowe warunki życia.

Jazda po dziurawych ulicach to nie tylko uciążliwość, ale również realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wyboje mogą uszkodzić pojazdy, a nagłe hamowanie na nierównej nawierzchni może doprowadzić do kolizji. Dziurawe i zaniedbane ulice nie tylko utrudniają jazdę, ale również negatywnie wpływają na wizerunek miasta. Turyści i potencjalni inwestorzy mogą odebrać Ostrołękę jako miasto zaniedbane i nieprzyjazne.

Regularne naprawy nawierzchni, także tych osiedlowych, pozwalają uniknąć kosztownych remontów w przyszłości. Zaniedbania w tym obszarze mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń nawierzchni, których naprawa będzie znacznie droższa. Inwestycja w bieżące remonty to zatem oszczędność w dłuższej perspektywie. Dlatego jedną z pierwszych decyzji, jaką zamierzamy podjąć w nowej kadencji samorządu, jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na znaczne przyspieszenie procesu bieżących napraw ulic. Remonty muszą być prowadzone konsekwentnie i dynamicznie, nie mogą być uciążliwe. Doprowadzimy do tego.

 • Aplikacja dla mieszkańców: cyfrowe e-miasto

Mieszkańcy Ostrołęki są niezwykle aktywni i nieobce są im nowoczesne technologie. Dlatego planujemy wprowadzić innowacyjną aplikację mobilną, która ułatwi życie wszystkim mieszkańcom. Aplikacja będzie odpowiedzią na potrzeby ostrołęczanek i ostrołęczan, zapewni im szereg korzyści. To między innymi łatwy dostęp do informacji. Mieszkańcy będą mieli dostęp do aktualności, kalendarza miejskich wydarzeń, informacji o remontach i awariach, a także do powiadomień.

Aplikacja usprawni komunikację między mieszkańcami a urzędem miasta. Będzie można zgłaszać problemy, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa - narzędzie, które proponujemy, posiadać będzie funkcję informowania o zagrożeniach. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać niebezpieczne sytuacje, takie jak np. awarie czy akty wandalizmu.

Aplikacja będzie łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich mieszkańców. Wprowadzenie aplikacji mobilnej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom, ale również miastu. Aplikacja ułatwi komunikację z mieszkańcami i zwiększy ich zaangażowanie w życie miasta. Wierzymy, że będzie to ważne narzędzie dla mieszkańców Ostrołęki i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście. W końcu żyjemy w nowoczesnym mieście.

 • Nowy dworzec autobusowy

Obecny dworzec autobusowy w Ostrołęce nie spełnia standardów XXI wieku. Jest zaniedbany, niewygodny i niefunkcjonalny. Pasażerowie narzekają na brak komfortu i złe warunki. Nie mówiąc już o tym, jak ten budynek wygląda. To niespełniona obietnica obecnej władzy, więc czas na zmiany.

Budowa nowego, nowoczesnego dworca autobusowego jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom Ostrołęki komfortowe warunki podróży. Nawet niewielka, ale schludna poczekalnia, nowoczesne toalety - to wystarczy, by czas oczekiwania na podróż nie kojarzył się z tak zaniedbanym miejscem, jak obecny dworzec przy ul. Bogusławskiego.

Nowoczesny dworzec będzie wizytówką Ostrołęki i przyczyni się do poprawy wizerunku miasta, a inwestycja w dworzec autobusowy może stymulować rozwój gospodarczy w okolicach dworca. Znajdziemy dogodne miejsce i zrobimy wszystko, by jak najszybciej w Ostrołęce powstał nowy dworzec autobusowy. Nie musi być to duży gmach z wieloma stanowiskami. Ważne by było schludnie, czysto i bezpiecznie.

Budowa nowego dworca autobusowego w Ostrołęce jest pilną potrzebą. Mieszkańcy Ostrołęki zasługują na nowoczesny dworzec autobusowy, który zapewni im komfortowe warunki podróży. Nie czekajmy dłużej!

 • Współpraca ponad podziałami dla dobra Ostrołęki

Ostrołęka, jako miasto średniej wielkości, stoi przed wieloma wyzwaniami. Aby je skutecznie pokonać, niezbędna jest ścisła współpraca władz miasta z rządem, wojewodą, marszałkiem województwa mazowieckiego czy starostą ostrołęckim. Wszystkie ręce na pokład, to nie czas na podziały czy partyjne spory.

Budowa nowych dróg, obwodnicy z mostem, ścieżek rowerowych i chodników to priorytet dla poprawy komfortu życia mieszkańców. Niezwykle ważny jest też dostęp do nowoczesnej i specjalistycznej opieki medycznej. Często jest to możliwe dzięki współpracy władz na różnych szczeblach. Szybsza realizacja kluczowych inwestycji, lepsze wykorzystanie środków finansowych, większa efektywność działań czy wzmocnienie pozycji Ostrołęki na arenie regionalnej i krajowej - to wymierne korzyści współpracy.

Bezpartyjna władza to gwarancja, że Ostrołęka jest na pierwszym miejscu. Nie ma czasu na partyjne rozgrywki i spory światopoglądowe. Ważne jest dobro mieszkańców małej ojczyzny. Władze miasta powinny wyciągnąć rękę do współpracy i wspólnie z rządem, wojewodą, marszałkiem województwa mazowieckiego czy starostą ostrołęckim dążyć do realizacji wspólnych celów. Mieszkańcy Ostrołęki oczekują od swoich władców odpowiedzialnej i pragmatycznej postawy. Współpraca ponad podziałami to jedyna droga do rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Jesteśmy gwarancją tego, że tak będzie.

 

3. OŚWIATA

 • Rola Wydziału Oświaty w ratuszu

Dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta to niezwykle ważna i odpowiedzialna funkcja. Ostatnie lata pokazały jednak, że nie jest ona wykorzystywana efektywnie. Mieliśmy tego przykłady - albo dyrektor wydziału, o którym mówiła cała Ostrołęka, albo dyrektor pozostający w cieniu osoby na wyższym stanowisku. Oba te schematy nie sprawdziły się. Dyrektor wydziału oświaty w Ostrołęce powinien pełnić rolę rzecznika szkół i reprezentować ich interesy w ratuszu. Taka zmiana usprawni działanie systemu edukacji i zapewni lepsze warunki nauczania dla uczniów.

Obecnie dyrektor wydziału oświaty jest często postrzegany jako przedstawiciel prezydenta i Urzędu Miasta Ostrołęki w szkołach. To może ograniczać jego niezależność w działaniach. Dyrektor wydziału oświaty powinien być rzecznikiem szkół i reprezentować ich interesy w relacjach z urzędem miasta.

Jak powinien pracować Wydział Oświaty? Ścisła współpraca z dyrektorami szkół i nadzór, nie prowadzenie za rękę. Zmiana roli wydziału oświaty zwiększyłaby zaufanie dyrektorów szkół do władz miasta, a dyrektor wydziału mógłby usprawnić komunikację między szkołami a urzędem miasta.

Warunkiem sine qua non jest dobra edukacja w Ostrołęce. Wszystko po to, by zabiegać o lepsze warunki nauczania dla uczniów.

 • Przy naborze do szkół i przedszkoli większe uprzywilejowanie dla mieszkańców Ostrołęki

Mieszkańcy Ostrołęki płacą podatki lokalne, które m.in. finansują edukację. Uprzywilejowanie ich w naborze do szkół i przedszkoli jest więc ważne. Ostrołęczanie muszą mieć pewność, że ich dzieci będą mogły w pierwszej kolejności korzystać z placówek edukacyjnych na terenie miasta.

Możliwe rozwiązania to system punktowy czy określony procent miejsc w placówkach. W systemie punktowym pierwszeństwo w naborze do szkół i przedszkoli otrzymywałyby dzieci mieszkające w Ostrołęce. Można również zagwarantować określony procent miejsc w szkołach i przedszkolach dla dzieci mieszkających w Ostrołęce.

Ważne, aby system uprzywilejowania mieszkańców był transparentny i sprawiedliwy, a rozwiązanie problemu zostało wypracowane w dialogu z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Należy rozważyć wszystkie argumenty i wypracować rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich.

 • Bezpieczna szkoła w Ostrołęce - programy profilaktyczne

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych mieszkańców Ostrołęki, wprowadzimy szereg programów profilaktycznych, które będą realizowane w szkołach. Pierwszy program oparty będzie o współpracę ze policją i strażą miejską. Zajęcia profilaktyczne w szkołach prowadzone będą przez doświadczonych funkcjonariuszy. Tematyka zajęć obejmować będzie m.in.: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia w sieci, przeciwdziałanie cyberprzemocy, narkotyki i dopalacze – zagrożenia i konsekwencje oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzi program profilaktyczny przeciw alkoholowi i narkotykom. Program obejmie m.in.: prelekcje i warsztaty dla uczniów, spotkania z rodzicami, kampanie informacyjne. Program dotrze do każdej klasy w mieście, a zajęcia będą prowadzone w sposób dostosowany do wieku i poziomu rozwoju uczniów.

Programy profilaktyczne przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, wzrostu świadomości na temat zagrożeń, promowania zdrowego stylu życia i zapobiegania problemom społecznym.. Ostrołęka musi postawić na profilaktykę – to inwestycja w przyszłość młodych ludzi i całego miasta!

 • Zajęcia z pierwszej pomocy dofinansowane przez miasto

Miasto dofinansuje również zajęcia z pierwszej pomocy, które prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczniowie nauczą się m.in.: jak prawidłowo wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz jak postępować w przypadku obrażeń i zatruć. Nauka pierwszej pomocy w szkołach powinna być lekcją przeprowadzaną obowiązkowo, a wiedza powinna być regularnie utrwalana. Każdy młody człowiek powinien wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia.

 • Edukacja oparta na prognozach rynku pracy

Chcemy zapewnić młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia, które zapewni im pracę w przyszłości. W tym celu uruchomimy program edukacyjny w szkołach średnich, który będzie oparty na rankingu dotyczącym prognozy zapotrzebowania na pracowników.

Program obejmie utworzenie nowych kierunków kształcenia w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Do tego organizowanie spotkań z pracodawcami i doradcami zawodowymi. Młodzi ludzie będą mieli możliwość dowiedzieć się o swoich predyspozycjach zawodowych i zapoznać się z ofertami pracy w różnych sektorach gospodarki. Nie bez znaczenia jest też promowanie kształcenia zawodowego. Chcemy przełamać stereotypy dotyczące kształcenia zawodowego i pokazać, że jest to doskonała droga do zdobycia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.

Program edukacyjny przyniesie również wiele korzyści dla miasta: zmniejszenie bezrobocia, wzrost konkurencyjności na rynku pracy czy rozwój lokalnej gospodarki.

 

4. POMOC SPOŁECZNA

 • Poszerzenie oferty Ostrołęckiej Karty Mieszkańca

Rozwój Ostrołęckiej Karty Mieszkańca to jeden z kluczowych punktów, jaki stawiamy sobie do realizacji. Celem jest poszerzenie oferty zniżek i przywilejów, aby karta stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Będziemy dążyć do tego, by z Kartą Mieszkańca było jak najwięcej tańszych usług.

Jedną z nowości będzie rabat na zakup paliwa na stacji paliw MZK. Rabat byłby na tyle atrakcyjny, że odciążyłby budżet domowy. Umożliwi to mieszkańcom Ostrołęki tańsze tankowanie i tym samym obniży koszty utrzymania. Zaproponujemy również tańsze bilety do kina z kartą mieszkańca: kino za 12 złotych dla mieszkańców Ostrołęki? To jest do zrobienia!

 • Lepszy system pomocy społecznej w Ostrołęce

Chcemy ujednolicić system pomocy społecznej w mieście. Celem jest usprawnienie działania systemu, uniknie dublowania zadań i zapewnienie kompleksowej pomocy osobom potrzebującym. Naszym celem jest również unikanie dublowania zadań przez różne organizacje zajmujące się pomocą społeczną.

W tym celu przeprowadzony zostanie audyt działalności organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną. Na podstawie audytu opracowany zostanie plan współpracy między miejskimi jednostkami a organizacjami pozarządowymi. Organizacje te są często bardziej elastyczne i skuteczne w udzielaniu pomocy niż samorząd. Sprawimy, że Ostrołęka stanie się miastem przyjaznym osobom potrzebującym.

 

5. SPORT I REKREACJA

 • Wspieranie sportu młodzieżowego

Jednym z najważniejszych naszych celów jest tanie udostępnienie obiektów sportowych dla szkółek sportowych i drużyn młodzieżowych. Planujemy, aby obiekty te były dostępne za symboliczną złotówkę. To rozwiązanie ma ułatwić młodym sportowcom trenowanie i rywalizację. Obecnie kluby sportowe otrzymują miejską dotację, po czym sporą jej część zwracają w opłatach za obiekty. Nie tędy droga - młodzież musi mieć dostęp do sportu.

Sport to doskonały sposób na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. Uczy dyscypliny, współpracy i radzenia sobie z porażkami, ale też integruje młodych ludzi i buduje poczucie wspólnoty. Sport daje młodym ludziom możliwość rozwijania swoich talentów i osiągania sukcesów. Miasto musi ułatwiać uprawianie sportu młodzieży, a nie to utrudniać.

 • Wypracowanie współpracy z lokalnym biznesem przy wspieraniu sportu

Wspieranie sportu to nie tylko zadanie władz miasta, ale również lokalnego biznesu. W Ostrołęce chcemy budować silne relacje między tymi dwoma sektorami, aby zapewnić naszym sportowcom najlepsze możliwe warunki do rozwoju.

Jednym z kluczowych elementów tej współpracy jest pośrednictwo miasta między sponsorami a klubami sportowymi. Będziemy ułatwiać kontakt między tymi dwoma stronami, pomagać w negocjacjach umów sponsorskich i promować kluby wśród lokalnych przedsiębiorców. Będziemy wspierać kluby w negocjacjach z potencjalnymi sponsorami, uczestniczyć w spotkaniach, organizować konferencje i inne wydarzenia, które sprzyjają budowaniu relacji między tymi dwoma sektorami.

Chcemy, aby Ostrołęka stała się miastem sportu, w którym każdy młody człowiek będzie miał możliwość rozwijania swoich sportowych pasji. Współpraca z lokalnym biznesem jest kluczowym elementem tej strategii.

 • Szczególna dbałość o parki, skwery i miejsca odpoczynku

Miejsca rekreacji, takie jak parki i skwery, są niezwykle ważne dla mieszkańców Ostrołęki. To tam spędzamy wolny czas, odpoczywamy, bawimy się z dziećmi i integrujemy z sąsiadami. Zadbamy o to, aby te miejsca były bezpieczne, czyste i przyjazne dla wszystkich.

Zwiększona zostanie częstotliwość patroli straży miejskiej w tego typu miejscach. Strażnicy będą zwracać szczególną uwagę na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, niszczące mienie lub zakłócające porządek publiczny. W parkach zainstalowany zostanie monitoring. Kamery pomogą w identyfikacji sprawców aktów wandalizmu. Zero tolerancji dla tych co niszczą mienie publiczne i dewastują miejsca, które służą do spędzania wolnego czasu.

Zadbamy również o czystość parków i skwerów, będą tam też organizowane wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Te wydarzenia będą integrować mieszkańców i budować poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro.

 • Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Witosa

Stadion Miejski w Ostrołęce przy ulicy Witosa to obiekt, który służy mieszkańcom od lat. Niestety, jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Od lat mówi się o przebudowie stadionu, lecz jeszcze żadna władza nie potraktowała tego problemu priorytetowo. My zrealizujemy tę inwestycję, a nie tylko będziemy o niej mówić.

Czas na stadion, którego nie będą wstydzić się ostrołęczanie - mowa tu zarówno o zawodnikach, jak i kibicach. Lekkoatleci, którzy osiągają duże sukcesy na arenie krajowej, muszą mieć godne miejsce do treningów. To wstyd, że tartanową bieżnię ma wiele obiektów gminnych, a nie ma jej Ostrołęka. Stadion to wyrzut sumienia kolejnych włodarzy - nie dopuścimy do tego, by trzeba było czekać na jego realizację przez kolejne lata.

Pójdziemy też krok dalej. Proponujemy, by zamienić tereny przy ulicy Witosa w Ostrołęce w prawdziwy kompleks sportowo-rekreacyjny. Jego elementy to nowoczesny stadion i boiska do piłki nożnej, w tym jedno z zadaszeniem w formie hali pneumatycznej (tzw. balon).

Uważamy też, że czas rozpocząć dyskusję o potrzebie budowy nowej hali sportowej w Ostrołęce. Hala im. Arkadiusza Gołasia przy Traugutta charakteryzuje się dużym obłożeniem - ma też swoje lata, a sportowców w mieście nie brakuje. Warto poszerzyć infrastrukturę sportową o nowoczesny obiekt, który wpisywałby się w kompleks przy Witosa. Takie plany kiedyś już były - my wrócimy do nich i przystąpimy do ich realizacji.

Idealnym domknięciem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Witosa mógłby być odkryty basen. Skoro udało się w Długosiodle czy Przasnyszu, dlaczego nie w Ostrołęce? Sport i rekreacja w jednym - to nasz plan na tereny, których potencjał nie został do tej pory odpowiednio wykorzystany.

Materiał Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjne Miasto Ostrołęka.