MISJA I WIZJA

Nasza przyszłość

Ruch Obywatelski “Bezpartyjne Miasto” powstał w 2017 roku w Ostrołęce. Zrzesza on osoby, które chciałyby, by nasze miasto rozwijało się szybciej i było przyjazne dla mieszkańców. Wskazujemy fakt, iż problemem jest brak świeżej krwi w samorządzie. Chcemy współpracować z ludźmi, chcącymi dbać o przyszłość naszego miasta. Jasno wskazujemy, że obecność partii politycznych w samorządzie nie służy interesom naszej małej Ojczyzny. Samorząd nie jest miejscem na załatwianie partyjnych interesów.

Szefem ruchu Bezpartyjne Miasto w Ostrołęce jest Jakub Frydryk - przedsiębiorca, bankowiec, znany z działalności charytatywnej jako prezes stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne.

Masz pomysły na rozwój Ostrołęki? Chcesz być aktywnym działaczem na rzecz poprawy sytuacji w mieście? A może masz wiadomości o nadużyciach polityków, należących do partyjnych klanów? Zapraszamy do kontaktu - nasz adres mailowy to bezpartyjnemiasto@gmail.com.

UCZCIWOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

ROZWÓJ

NASI RADNI

Uczciwość i zaangażowanie

Radni z okręgu :
1 2 3

OKRĘG NR 1

okręg
NR 1

Jakub Frydryk

Jakub Frydryk – 36 lat, rodowity ostrołęczanin, żonaty, dwoje dzieci. Nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnego ugrupowania politycznego.

Pracuję w sektorze bankowym. Od 2004 roku razem z żoną z powodzeniem prowadzimy własną działalność gospodarczą. Na rzecz rodziny i rozwoju firmy musiałem przerwać studia. Obecnie studiuję na 3. roku politologi. Jestem prezesem stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne oraz członkiem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum. Byłem organizatorem, współorganizatorem i koordynatorem wielu akcji społecznych, które na przestrzeni ostatnich 10 lat odbywały się w Ostrołęce. Są to m.in. Świąteczna Zbiórka Żywności, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Motoserce, Rockołęka, rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego do bazy DKMS, ferie dla dzieci i osób niepełnosprawnych, profilaktyka uzależnień od narkotyków, działania wymierzone w nielegalnie działające sklepy z dopalaczami.

Jestem także twórcą ruchu społecznego Bezpartyjne Miasto Ostrołęka. „Zróbmy to dla Ostrołęki” - z takim hasłem stanęliśmy do walki w wyborach samorządowych. Chciałbym, aby nasze miasto było samorządem w pełnym tego słowa znaczeniu – żeby o Ostrołęce decydowali ostrołęczanie. Chcę pokazać, że możliwe jest sprawne, ale przede wszystkim efektywne zarządzanie miastem bez zależności partyjnych, które nierzadko ukierunkowane są na wypełnianie woli tzw. „wyższych struktur partii”, niekoniecznie będących spójnymi z potrzebami mieszkańców.

Ostrołęczanie zasługują na to, by żyć w mieście atrakcyjnym i nowoczesnym, w mieście, w którym będą się dobrze czuli. Chciałbym żebyśmy wspólnie zbudowali inteligentne miasto, które korzysta z potencjału swoich mieszkańców.

więcej informacji

OKRĘG NR 2

okręg
NR 2

Jacek Łuba

Jacek Łuba. 38 lat. Żonaty, dwójka dzieci. Nie jestem członkiem partii politycznej.

Od 10 lat jestem członkiem stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, gdzie m.in. współorganizuję Świąteczną Zbiórkę Żywności w Ostrołęce, przez lata angażowałem się w organizację ostrołęckiego sztabu WOŚP,  oraz akcji "Stop Dopalaczom". Byłem organizatorem wyborów Miss Ostrołęki w 2007, 2009 i 2010 roku.

Ostrołęka moich marzeń to przede wszystkim bezpieczne, przyjazne i opiekuńcze miasto. Miasto, w którym każdy ma równe szanse, a młodzi ludzie nie będą musieli opuszczać go tuż po ukończeniu szkoły średniej.

Jako radny chciałbym przede wszystkim transparentności w wydatkach publicznych, uczciwych i jasnych zasad zatrudniania w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych. Chcę także  zadbać o rozbudowę miejskiego monitoringu oraz wymianę starych, niskiej jakości kamer. Obecnie jest on praktycznie bezużyteczny, zadbam o to aby system kamer był monitorowany w systemie całodobowym co pozwoli na natychmiastową reakcję służb w przypadku aktów wandalizmu lub innych wykroczeń i przestępstw. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawowym prawem każdego mieszkańca.

Będę również walczył o powrót Szkoły Podstawowej Nr 8, nasze dzieci zasługują na naukę w godnych warunkach.

 

 

 

więcej informacji

OKRĘG NR 3

okręg
NR 3

Mariusz Mierzejewski

41 lat doświadczony w pracy samorządowej, przedsiębiorca, wykładowca z wykształcenia magister nauk prawnych.

Jestem rodowitym ostrołęczaninem, tu prowadzę działalność gospodarczą i tu płacę podatki, chcę żeby to miasto rozwijało się.

Jako radny chciałbym walczyć o to aby Ostrołęka była przyjazna dla młodych ludzi, którzy będą widzieć tu perspektywę dla siebie.

Chcę żeby samorząd traktował równo wszystkich przedsiębiorców, zgodnie z równymi wobec wszystkich i sprawiedliwymi zasadami.

Ostrołęce jak powietrza potrzeba świeżego spojrzenia na problemy miasta.

 

więcej informacji

Połączmy siły!
Stwórzmy ruch społeczny bez barw politycznych, bez zależności i wpływów.

bezpartyjnemiasto@gmail.comm.me/BezpartyjneMiasto

Wpłaty o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. Kwotę 2100 zł) - brak

Internetowy rejestr zaciągniętych kredytów - brak

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjne Miasto, Wybory Samorządowe 2018

Jeśli chcesz nas wesprzeć:
PKO BP S.A. - nr rachunku 24 1020 3802 0000 1402 0230 2370